top of page
  • Forfatters billedeFrank Hellensberg

Hvad er cirkulær økonomi?


En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, deling, reparation og genbrug.


Den står i modsætning til den traditionelle økonomi med nyindkøb og en 'brug-og-smid-væk'-kultur. Denne økonomi kræver også, at mange produkter produceres billigt med let tilgængelige materialer og energi. Planlagt forældelse af produkterne, som MEP'erne har kæmpet imod, er også en del af denne model.


Hvorfor skal vi skifte til den cirkulære økonomi?

Øget behov for råmaterialer og mangel på resourcer: Et stigende antal råmaterialer oplever en kraftig efterspørgsel i takt med en stigende befolkningstilvækst.


Afhængighed af andre lande: Nogle EU-lande er meget afhængige af andre landes råmaterialer.


Påvirkning af jordens klima: At udvinde råmaterialer påvirker i høj grad miljøet og øger energiforbruget og CO2-udslippet. En bedre brug af råmaterialerne kan mindske CO2-udslippet.


Hvad er fordelene?

Tiltag som skal forebygge affaldsgenerering, økodesign, og genbrug kan give en besparelse. I dag står de materialer, vi bruger, for 45% af CO2-uslippet. At overgå til en cirkulær økonomi kan give fordele som:

- Mindsket pres på miljøet.

- En øget leveringssikkerhed for råmaterialer.

- Øget konkurrence.

Innovation, vækst og job (med skabelse af 700.000 job i EU fra 2030).

Det kan også give forbrugerne mere brugbare og innovative produkter med en besparelse, da produkternes levetid forlænges.


Få overblik over dit CO2 aftryk ved at få lavet en ESG rapport gennem Valified. Vi arbejder samme med – og anvender - Valified, som betyder at du kan komme hurtigt og sikkert gennem denne proces.


Kontakt mig eller Cecilie Hammer her på LinkedIn for et møde, hvor jeg vil give kvalificeret sparring og input til, hvordan i som virksomhed kommer videre på den bæredygtige rejse.9 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page