top of page

Begreber og betydning

Bæredygtig business

Foodprint
Hvad betyder det?

facebook til sustaniability (29).png

Hvad er et CO2-fodaftryk?

 

Drivhusgasser udledes via produktion og forbrug af varer og tjenester. CO2-fodaftrykket er et begreb, der anvendes til at kvantificere en aktivitet, en person eller et lands indvirkning på klimaændringerne. 

Fly eller Tog

Du må vælge, hvor meget CO2 du forbruger

Hvor meget CO2 udleder fremstillingen af din T-shirt, din mad eller din telefon? Mængden afhænger af produktions- og forbrugsvalg. Hvis vi f.eks. ser på transport, så udleder det 285 g CO2 pr. kilometer at tage flyet sammenlignet med 104 g for en bil og 14 g for et tog. Det samme gælder for den type kød eller fisk, du spiser, eller den type jeans, du køber. 

Hvad er den cirkulære økonomi?

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, deling, reparation og genbrug.

Cirkulæ model

Vi skal designe på en ny måde

Verdens 7,5 milliarder mennesker forbruger en varierende del af jordens ressourcer. Ifølge FN's forudsigelser kan den globale befolkning nå op på 9,7 mia. mennesker i 2050 og over 11 mia. i 2100. En voksende befolkning øger udledningen og udtømmer jordens ressourcer. 
Derfor skal vi tænke og designe nye løsninger i den cirkulære økonomiske model.

Befolket By
bottom of page